Pavel Spálený - Yučikala
- Hlavní strana   - Zápisníček  - Proč nemám motivaci na woodcraft.cz

Proč nemám motivaci na woodcraft.cz

(24.11. 2008 17:41:00)

Na Valné hromadě jsem říkal, že nemám příliš motivace pro další rozvoj webu LLM. Neznamená to, že bych se na věc vykašlal a že bych nic nedělal. Dál sem tam něco naprogramuji a posunu tak stránky o kousek dál (v současnosti to je systém evidence členů a kmenů).

Nicméně bych chtěl veřejně napsat, proč mě nebaví práce na webu. Jednoduše proto, že ji za současných podmínek nelze dělat pořádně. Pro dobrý zdar práce je nutné, aby obě strany (zadavatel-dodavatel) byly partnery! Mnohdy se stává, že dodavatel zcela mění zadavatelovy představy, fungování společnosti atp. – to ale prostě bez vzájemné důvěry nejde! Úspěšní si hrají na tým.

Ve chvíli kdy je web tak silně provázán s naší organizací (a je to myslím dobře) a jde o celkem strategickou záležitost, vedení LLM tuto část v podstatě ignoruje. K tomuto závěru mě mj. vede to, že v samotném kruhu lidí, kteří LLM vedou, není jediný člověk, který by byl opravdu znalý problematiky (alespoň obecně o webu a měl přehled, co na webu LLM všechno je). Výsledkem je, že vznikají nápady, které nerespektují pravidla webu jako takového. Při tvorbě nových věci se nevychází z návrhů, které by dokázaly lépe predikovat budoucí potřeby atp.

Náčelnictvo se vůbec nezajímá o to, co se na webu děje. Nemá tedy přehled ani o různých aktuálně prováděných činnostech, ani o tom, co bylo nutné řešit (a jak).

Jednou z odpovědí na "proč" je také naprostá neefektivnost spolupráce. Když jsem při volbě Trnky říkal, že zadávání po telefonu a e-mailu nefunguje a nemůže fungovat (každý, kdo dělal nějaký větší projekt IT mi musí přikyvovat), tak přesně dochází na moje slova. Na náčelnictvu se sem tam něco rozhodne a já pak dlouze po telefonech (za svůj čas i peníze) vysvětluji, že to takto není možné; nebo proč vymýšlejí již vymyšlené a nevyužijí nástrojů k tomu určených atp... Tak jako většina z nás, mám málo času a dělat věci zbytečně a zbytečné nepovažuji za vhodné naplnění a využití svého disponibilního času.

Dalším důvodem je, že si, jak by řekla moje mamka, náčelnictvo (resp. Trnka, jelikož se mnou jedná většinou jen ona) představuje některé věci jako "Hurvínek válku". Představa, že jeden den něco odkývu, a za týden je hotovo, je často víc než mylná. Nevyčítám, že nikdo v náčelnictvu nemá představu, jaká je časová náročnost zadání. To je logické, protože v náčelnictvu není nikdo, kdo by časové odhady byl schopen fundovaně podat. Jen mi přijde zvláštní, že se nikdo na časový odhad neptá a apriori po chvilce počítá s tím, že vše je už hotové a jako hotovou onu práci prezentuje. Toto se mi už několikrát bohužel stalo.

Když už jsem věděl, že mi byly v mojí práci hozeny klacky pod nohy, rozhodl jsem se nepodporovat ty, kteří tak učinili. I přesto všechno jsem se časem pokusil vyjít vstříc (a udělal tak např. volební systém pro stráže). Bohužel z druhé strany tak tomu nebylo. Očekával jsem, že alespoň na VH zazní z úst Trnky, když už něco, tak alespoň nějaké poděkování (třeba za vstřícnost). Jediné, čeho jsem se dočkal, bylo to, že se mě ani nikdo nezastal, když jsem si stál za tím, že na redesign stránek není v současnosti volné místo, protože je nutné dodělat důležitější věci.

Za takovéto situace, kdy vedení na jedné straně přikyvuje důležitosti webu, ale není pro to ochotno udělat věci tak, jak by bylo třeba, aby rozvoj dál byl opravdu smysluplný do budoucna, nelze prostě na webu dále rozumě pracovat.

Práci na webu tímto nezahazuji. Vždyť se tomu již věnuji 9 let! Jen mne mrzí stav, jaký je a vnímám jej jako hodně neudržitelný.

Yučikala (yucikala@yucikala.net)


Komentáře

Doposud nebyly přidány žádné komentáře

Komentáře byly vypnuty. Důvodem bylo velké množství spamu nebo nežádoucích komentářů.
hlavní strana - kontakt
design and produce made by Yucikala.net