Pavel Spálený - Yučikala
- Hlavní strana   - Zápisníček  - Zamyšlení na woodcraterským zákonem I. (úvod)

Zamyšlení na woodcraterským zákonem I. (úvod)

(19.6. 2007 17:19:00)

Jaký je správný woodcftarer? Co znamená vůbec "woodcrafter"? Kdy je něco newoodcrafterské?

Občas zaslechnu frázi typu "to by woodcrafter neudělal" či to je woodcrafterské. Navíc, pomalu ale jistě, spějeme v LLM k tomu, abychom po mnoha letech vůbec vydefinovali tak základní pojem, s jakým v LLM operujeme: woodcraft. Chtěl bych teď jít ve svých úvahách trochu dál a zamyslet se na dle mého názoru ještě složitějším pojmem: woodcrafter, resp. ideální woodcrafter. Jednoduchá úvaha, že woodcrafter je jedinec žijící dle zásad a filozofie woodcraftu sice lichá není, ale není dle mého názoru ani všeříkající.

Woodcraft je dle mého názoru totiž filozofií. Směrem, která dává nástroje a ukazuje cíl. Kdežto woodcftar je již jedincem, který daný směr naplňuje. Že v tomto může být rozpor, je víc než na snadě.

Chceme-li se pustit do úvah, je nutné si uvědomit, jaká omezení nás čekají:

Problém normality

Bavíme-li se nad etickými i morálními tématy, vyvstává problematika normality. Co to je normální? Je špatné se odlišovat od průměru? Kdy je odchylka od "normality" nenormální, odsouzení hodná?

Problematiky stanovení "lajny"

Jestliže se rozhodneme, že u některého jevu jsme některé prvky ochotni tolerovat a některé ne, kdo stanoví onu pomyslnou čáru, kterou není vhodné překročit? Na základě jakého práva? Kdo má na to, aby byl soudcem?

Problematika pravidel

Stanovíme-li pravidla, dostaneme se na důležité scestí: pravidla nemohou popsat všechny možné životní situace. Všechny ty možnosti, mezi kterými se musíme každodeně rozhodovat. Mnohá rozhodnutí jsou těžká a ačkoli často snadno na první pohled odsouzeníhodná, jsou založeny na vysokém lidství. Jeden příklad za všechny: správný woodcrafter nelže. Jenže, jaké to je, nelhat, když Vás vyslíchá gestapo (a vy byste museli "napráskat" své přátele)?

Problematiky "vizionářů"

Vizionáři to měli vždycky těžký. Zvlášť ti, kteří byli o krok napřed před okolím. To své vozionáře často nechápalo a bralo za blázny. Jenže, byli to právě tito "blázni", kteří často změnili víc, než by si konzervativci přáli... Ale, na druhou stranu, kdo je "vizionář" a kdo nemorálním a odsouzeníhodným?

Tyto výše zmíněné problémy jsou pomalu kapitolou samou o sobě. Proto je jen naznačuji. (Možná, že se k nim v budoucnu vrátím.) Jen považuji za nutné, abychom o nich věděli a brali je v úvahu.

Příště se zkusím podívat na samotný woodcrafterský zákon

Yučikala (yucikala@yucikala.net)


Komentáře

Doposud nebyly přidány žádné komentáře

Komentáře byly vypnuty. Důvodem bylo velké množství spamu nebo nežádoucích komentářů.
hlavní strana - kontakt
design and produce made by Yucikala.net